Köpvillkor

§1 Allmänt
No generation 21 AB (559321-7937) ingår endast avtal med myndig (18 år) person. Är man minderårig krävs målsmans tillstånd. 
 
Avtal ingås endast på svenska och vi levererar inom Sverige. 
Avtal ingås när du väljer att skicka beställning i kassan. 
I priserna ingår moms med 25 %. 
 
Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbara felaktigheter, t.ex. pris eller tryckfel att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart avboka din order utan kostnad. Vi förbehåller oss även rätten att inte genomföra en beställning om t.ex. varan är slut i lager eller vid tekniska problem. 
 
Om du vill korrigera din beställning efter order kan vi endast göra detta innan din beställning har lämnat vårt lager. 
 
Alla varor förblir No generation 21 Aktiebolag:s, nedan kallat No Generation egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda. 
 
No Generation 21 AB förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.
 
§2 Leverans
Beställningar levereras med fraktkostnad baserad på vid tillfället gällande avgifter. Kunden väljer själv leveransalternativ och kostnaden framgår i kassan. Vi skickar endast paket inom Sverige. Ibland händer det att någon av de varor som du beställt inte finns i lager och blir restnoterad, d.v.s. vi reserverar oss för slutförsäljning. Ibland kan tekniska fel uppträda som ger fel lagersaldo på produkten. Skulle din order inte kunna skickas i tid har du då rätt att häva ditt köp. 
 
Om ditt paket och/eller innehållet är transportskadat när du får det, anmäl det genast på platsen och ta foton som bevis. Om paket kommer bort under transporten måste du meddela vår kundtjänst inom skälig tid (2 veckor). 
 
No Generation 21 AB skickar en orderbekräftelse till mailadressen du angivit i din order innan vi packar och skickar varorna till dig. 

Leveranssätt: 

Hemleverans: För leveransalternativet ’Hemleverans’ använder vi Postnord, vilket anges i kassan. Detta alternativ visas som tillgängligt endast för de områden där våra transportörer kan erbjuda denna tjänst.
 
Paket till ombud: För beställningar till paketombud använder vi Postnord My Pack Collect.  
När din beställning har anlänt till Postnords utlämningsställe skickas en avisering till dig. Vi rekommenderar Postnord:s applikation för IOS eller Android. 
 
 
Avisering kan ske på något av följande två sätt, beroende på om vi har ett korrekt mobiltelefonnummer till dig: 
 
SMS-avisering till din mobiltelefon: Du kan följa ditt paket på vägen. Aviseringen sker ex. Att din vara är upphämtad, färdig att leverera, specificerad leveranstid samma dag som du ska motta ditt paket. 
 
Brevavisering: När ditt paket anländer till Postnords utlämningsställe skickas en avi hem till dig. Ta med dig avin och din legitimation till det anvisade utlämningsstället för att lösa ut din beställning. 
 
För att hämta ut paket krävs att du kan visa upp giltig legitimation eller en applikation med QR-kod. För uthämtning av annan än mottagare, vänligen kontakta oss för mer information eller se information på Postnords hemsida. 
 
Vid eventuella leveransförseningar eller slutförsäljningar meddelas du. Om du inte är nöjd med ett nytt angivet leveransdatum har du alltid rätt att avboka din order utan kostnad. Vi kan inte erbjuda någon form av ersättning på grund av en leveransförsening eller slutförsäljning. 
 
Fraktkostnad kan endast reklameras om No Generation 21 AB:s eller vår transportörs åtaganden ej har uppfyllts. Vi förbehåller oss rätten att göra löpande justeringar i tjänstens tillgänglighet och leveranstid.

§3 Betalning
Kortbetalning: Du kan betala med Visa, Mastercard eller American Express. Välj kortbetalning och följ anvisningarna. Varorna skickas direkt efter betalningen och ingen extra avgift tas ut. Kortbetalningar handläggs av Klarna. Endast kort aktiverade med 3D Secure fungerar.
 
Faktura: Vi erbjuder betalning med faktura via vår samarbetspartner Klarna. Väljer du att göra din betalning med Klarna, ingår du ett avtal med dem och deras villkor. Vid fakturabetalning skickas varorna till den folkbokförda adressen. Vill du ej ha varorna till din folkbokföringsadress ber vi dig vänligen använda ett annat betalningsalternativ. Klarna har betalningsvillkor på 14 dagar med faktura, ingen faktureringsavgift tillkommer (0 kr). Vid försenad betalning tar Klarna ut en påminnelseavgift om 69 kr, dröjsmålsränta och aktuell referensränta.
 
 
§3 Betalning forts.
Delbetalning: Vi erbjuder delbetalning i samarbete med Klarna. Du kan när som helst under delbetalningstiden betala hela kvarvarande skulden. Delbetalningsalternativen vi erbjuder visas i kassan. För aktuella villkor se länken nedan. 
 
Se de allmänna kontovillkoren här. 
 
Swish: Du kan betala med appen Swish via din mobila enhet, välj alternativet i kassan och följ sedan anvisningarna med hjälp av ditt Mobila Bank-ID. Pengarna dras direkt från det konto som du har kopplat till Swish-appen. Ingen extra avgift. Vid en eventuell retur betalas beloppet tillbaka genom Swish-appen. Transaktionen sker direkt. Du får då en notis i din Swish-app att du fått en återbetalning.

§4 Ångerrätt
Du har full ångerrätt (retur och bytesrätt) inom 14 dagar från att du mottagit varan. Vid retur av vara som hanterats i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion, ersätter konsumenten oss för den eventuella värdeminskning som uppstått. Värdeminskningens omfång bestäms av No Generation 21 AB.
 
Ångerrätten kan nyttjas förutsatt att varan returneras tillsammans med de etiketter, plomberingar och originalförpackning/skolåda som följer med varan. Du har som kund rätt att undersöka varan men du får inte bryta plomberingar. Ångerrätten gäller inte underkläder, badkläder och strumpor. För de fall där tillhörande fodral, emballage, informationsfolder och äkthetsintyg inte medföljer vid utnyttjande av ångerrätt, har No Generation 21 AB rätt att neka returen. Vid retur av varor vars utleverans skett med hemleverans, sker samma returrutiner som vid övriga fraktsätt. 
 
Byte: Vid byte rekommenderar vi dig att om möjligt komma in till Butiken på borgmästaregatan 16 i karlskrona eller kontakta vår kundservice för att säkerställa bästa resultat för dig. Ett byte innebär att du för varje returnerad vara väljer att köpa en ny vara. Eventuell mellanskillnad betalas tillbaka. Om du returnerar ett större antal varor än du byter till definieras det inte som en retur utan som ett återköp, se nedan. 
 
Retur: Du kan returnera dina varor till No Generation 21 AB kostnadsfritt inom 14 dagar och få pengarna tillbaka om du ångrat dig. Ångerfristen börjar gälla den dag du tagit emot din beställning. Använd Returnotan och vår förbetalda returfraktsedel som bifogats i din försändelse. 
 
Vid felexpedition kan du välja mellan att få en ny vara eller full återbetalning. 
 
Alla varor som skickas tillbaka, måste vara noggrant emballerade, för att undvika skador på varan. Det är du som kund som står för transportrisken tillbaka till No Generation 21 AB.
 
Reklamation: Om du reklamerar din vara på grund av en skada eller felproduktion kommer vi att göra en professionell bedömning och begära in plagget om så behövs. 
 
Vår första åtgärd vid en reklamation är att åtgärda felet. Om detta inte går och reklamationen blir godkänd kommer vi att ersätta dig med en ny produkt. 
 
Om vi inte har möjlighet att ersätta dig med en likvärdig vara har du rätt till att häva köpet och få pengarna återbetalda. 
 
Återbetalning sker normalt inom 14 arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur. Vi kan endast utföra återbetalning på samma sätt och till samma konto som användes vid köptillfället. 
 
Returadress för ångerrätt och reklamation: 
No Generation
Borgmästaregatan 16
371 34, Karlskrona
Sverige 
 
Kontaktuppgifter för ångerrätt och reklamation: 
E-mail: nogeneration21@gmail.com
Telefon: 0455-35 01 09, vardagar kl: 11-19
 
§5 Sortiment
No Generation 21 AB reserverar sig för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har gått igenom. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor i sortimentet. 
 
No Generation 21 AB reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. Vi ger heller ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi gör förstås allt vi kan för att produkten ska vara så rättvisande som det bara går. No Generation 21 AB förbehåller sig rätten att justera priser och för eventuella prisfel.
 
§6 Force majeure
No Generation 21 AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenhet har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.
 
§7 Tvist
Klagomål eller synpunkter avseende No Generation 21 AB tjänster eller produkter bör meddelas till vår kundservice via e-mail: NO Generation 21 AB alternativt telefon0455-35 01 0455-35 01 09, vardagar kl: 11-19. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid ARN:s rekommendationer. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr. 
 
Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.