Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

På No Generation 21 AB så värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande, samt hur du kan kontakta oss.
 
PERSONUPPGIFTSANSVARIG

No Generation 21 AB, org.nr 559321-7937, med adress Borgmästaregatan 16, 371 34 Karlskrona är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på No Generation.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos No Generation, samt hur länge vi lagrar informationen.
 
1. För att kunna hantera beställningar/köp


Behandlingar som utförs:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Hantera betalningar.
 • Adresskontroll mot externa källor, t ex SPAR.
 • Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.


De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt)
 • Personnummer
 • Medlemsnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation (t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress).

Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtal.

Lagringsperiod:

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
 
2. För att kunna hantera kundserviceärenden


Behandlingar som utförs:

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till No generation via butik, telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier.
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål/reklamationer.


De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondans (t ex e-post).
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål


Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod:

Till dess att kundserviceärendet är avslutat.
 
5. För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och evenemang

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling.
 • Kommunicera med deltagare innan och efter ett evenemang (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
 • Kunna skapa anmälningslistor till evenemang.
 • Utse vinnare och förmedla vinster.


De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Personnummer eller ålder
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av evenemang.
 • Uppgifter om genomförda köp.


Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och evenemang.

Lagringsperiod:
Under den tid tävlingen/evenemanget (inklusive ev. utvärdering) pågår.
 
5. För att kunna marknadsföra produkter och tjänster


Personuppgifter behandlas för att:

 • Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder.
 • Skicka direktmarknadsföring via elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder utanför No Generation. T ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till: alla kunder, ett visst kundsegment eller en enskild kund. 


De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler.
 • Uppgifter om genomförda köp.
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).


För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs analyser om:

 • Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
 • Köphistorik
 • Ålder och bostadsort.
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.


Laglig grund:

För dig som är medlem i No Generation: Fullgörande av avtalet om medlemskap i kundsprogram. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i kundprogrammet.

Registrerad och oregistrerad kund – berättigat intresse.

Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.
 
6. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)


Personuppgifter behandlas för att:
Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Personnummer
 • Betalningsinformation


Laglig grund:

Rättslig förpliktelse.

 

Cookies


Vad är cookies och hur använder vi det?


Cookies används för att maximera en webbplats funktioner och därigenom kunna förbättra köpupplevelsen. Med hjälp av cookies kan webbplatsen bl.a. hålla reda på vilka varor du har placerat i varukorgen.

En cookie är en textfil som lagras på din dator och som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren.

Det finns två typer av cookies och vi använder oss av båda. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator, dessa används för att exempelvis kunna mäta hur du som besökare rör dig på hemsidan.

Den andra typen av cookies som vanligtvis används är "Session-Cookies". Under tiden du är inne och besöker webbplatsen delar vår webbserver ut en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "Session-Cookie" lagras aldrig permanent på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Kan du själv styra användningen av cookies?


Ja. Om du önskar att avstå från att cookies används så stänger du av det i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats (https://www.pts.se/)